• header1.png

Реагенти для клінічної біохімії

 • Рідкі, готові до використання реагенти.
 • Стабільно висока якість HUMAN (Німеччина).
 • Зручні упаковки різного розміру.
 • Висока стабільність реагентів та калібраторів.
 • Регулярні поставки в Україну.
 • Широке меню тестів, яке постійно оновлюється.
 • Спеціальні українські ціни.

Дивіться також Контрольні матеріали для біохімічних досліджень.

 • Ферменти:
  • АлАТ, АсАТ
  • альфа-амілаза
  • ГГТ
  • ЛДГ
  • фосфатаза кисла / лужна
  • креатинкіназа
  • КК-МВ
  • ліпаза
  • панкреатична амілаза
 • Субстрати:
  • альбумін
  • білірубін прямий / загальний / DCA
  • гемоглобін
  • глікогемоглобін
  • глюкоза
  • креатинін
  • сечовина: метод Berthelot, уреазний метод
  • сечова кислота
  • загальний білок
  • тригліцериди
  • холестерин
  • HDL / LDL-холестерин
 • Електроліти:
  • кальцій
  • хлор
  • калій
  • натрій
  • фосфор
  • магній
 • Імунотурбідіметрія:
  • аполіпротеин А1, В
  • липопротеин (а)
  • імуноглобуліни IgA, IgG, IgM
  • антистрептолізин О
  • С-реактивний білок
  • ревматоїдний фактор
  • мікроальбумін
  • феритин
  • комплімент С3
  • комплімент С4
  • трансферин
 • Контрольні матеріали:
  • Serodos / Serodos Plus
  • Humatrol N / P
 • Серцевий профіль:
  • креатинкіназа,  креатинкіназа-МВ,
  • ЛДГ,
  • АлАТ,
  • магній, калій, натрій,
  • холестерин, тригліцериди,
  • ЛПВЩ, ЛПНЩ,
  • ЛП(а), Апо-А1, Апо-В
 • Ліпідний профіль:
  • холестерин, тригліцериди,
  • Апо-А1, Апо-В, ЛП(а),
  • ЛПВЩ, ЛПНЩ
 • Печінковий профіль:
  • білірубін загальний/прямий,
  • АлАТ, АсАТ,
  • лужна фосфатаза,
  • ГГТ,
  • загальний білок,
  • ЛДГ
 • Нирковий профіль:
  • загальний білок,
  • альбумін,
  • сечовина,
  • креатинін,
  • сечова кислота,
  • натрій, калій, хлор,
  • кальцій, фосфор, магній
 • Профіль діабету:
  • глюкоза,
  • гліко-гемоглобін,
  • альфа-амілаза,
  • панкреатична амілаза,
  • мікроальбумін
 • Профіль обміну заліза та анемій:
  • ЛДГ,
  • гемоглобін,
  • залізо, феритин
  • трансферин, зв’язуюча активність трансферину,
 • Профіль кісткового та мінерального обміну:
  • фосфатази лужна/кисла,
  • кальцій, фосфор,
  • АсАТ